Δημόσιο

ΔΕΗ: 29 νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ (ΣΟΧ6/2018)

Ολόκληρη η προκήρυξη - 6 περιοχές απασχόλησης

Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019
17/12/2018 | 13:46

Διαδικασία πρόσληψης 29 υπαλλήλων, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ6/2018 του ΑΣΕΠ, πραγματοποιεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθελι σε έξι περιοχές απασχόλησης, για διάστημα οκτώ μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην κατά τόπου διεύθυνση του φορέα, μέχρι την Δευτέρα 7 Ιανουρίου 2019.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή ανά περιοχή απασχόλησης.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την ανακοίνωση.