Υποτροφίες & Πρακτική

Παν/μιο Πατρών: Σπουδές στο τμήμα Μουσειολογίας

Απαραίτητα προσόντα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Μουσειολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε να προκηρύξει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.
27/10/2020 | 07:25

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Μουσειολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:

 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
 2. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών
 3. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Συνοπτικό σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών 
 • Αντίγραφα εργασιών
 • Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν  σε επιστημονικά περιοδικά
 • Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής
 • Δύο συστατικές επιστολές 

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2621020890 και [email protected]