Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 19 θέσεις στην ΔΕΗ (Κατανομή ανά περιοχές)

Προθεσμία, αιτήσεις και δικαιολογητικά - Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
17/12/2018 | 13:29

Στην πρόσληψη 19 υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, κινείται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Προσλαμβάνονται διοικητικοί και μηχανικοί, διαφόρων ειδικοτήτων - κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ - με οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα, έως την Δευτέρα 7 Ιανουρίου 2019.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την ανακοίνωση.