Προγράμματα Εργασίας

Όλα τα ανοιχτά προγράμματα του ΟΑΕΔ - Αιτήσεις

Αφορά υποψηφίους από 18 έως 67 ετών - Σε όλη τη χώρα

Διερευνήστε εάν μπορείτε να ενταχθείτε σε κάποιο από τα προγράμματα

Δέκα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν άμεσα.
 
Σημειώστε τα προγράμματα του Οργανισμού:
  • Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων "Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας"
  • Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στους Δήμους Αμύνταιου και Πτολεμαΐδας
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης
  • Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας
  • Πιλοτικό Πρόγραμμα Ελευσίνας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Οργανισμού: www.oaed.gr