Δημόσιο

Ρέθυμνο: 5 συμβάσεις με διαδικασίες ΑΣΕΠ

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών

Οι επιλεγέντες οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας κατά την πρόσληψη στον φορέα
17/12/2018 | 11:08

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Ρεθύμνου.

Οι προσλήψεις γίνονται με διαδικασίες ΑΣΕΠ και στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι 18 μέχρι 65 ετών.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως τις 31 Αυγούστου 2019, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.