Δημόσιο

3 προσλήψεις στην Ζίτσα

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις

Για τις ειδικότητες απαιτείται η κατοχή άδεια άσκησης επαγγέλματος
17/12/2018 | 09:48

Διαδικασία πρόληψης τριών υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Ζίτσας.

Οι προσλήψεις θα γίνουν κριτήρια ΑΣΕΠ, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ3/2018.

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.