Υποτροφίες & Πρακτική

ΕΛΙΔΕΚ: Σπουδές σε εννέα επιστημονικές περιοχές

Μηνιαία αμοιβή ύψους €900 - Δικαιολογητικά, προθεσμία

Σε ισχύ η 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες.
27/10/2020 | 07:31

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες.

Επιστημονικές περιοχές:

 • Φυσικές Επιστήμες
 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)
 • Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
 • Κοινωνικές Επιστήμες
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
 • Περιβάλλον και Ενέργεια
 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Επιστημονική περιοχή
 • Τίτλος/Θέμα διδακτορικής διατριβής
 • Περίληψη διδακτορικής διατριβής (έως 2.000 χαρακτήρες, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα)
 • Λέξεις κλειδιά (έως 10)
 • Αιτούμενη χρονική διάρκεια υποτροφίας (σε μήνες) 
 • Στοιχεία ΥΔ (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ
 • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών
 • Φορέας υποδοχής
 • Φορείς συνεργασίας/συνεπίβλεψης (Σχολή, Τμήμα ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο ή Οργανισμός/Φορέας, Χώρα)
 • Μέλη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας)

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης

Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στα 900€.

Η διάρκεια της υποτροφίας δύναται να είναι από 12 έως 36 μήνες.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2106412410, 2106412420 και [email protected]