Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες από το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου

Ανάλυση χορηγιών, διάρκεια, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πέντε υποτροφίες προκηρύσσει το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου.
26/10/2020 | 19:09

Πέντε υποτροφίες χορηγεί το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου.

Ανάλυση χορηγιών:

  1. Δύο υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στους πρώτο και δεύτερο από βαθμολογική άποψη (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου), μαθητές ή μαθήτριες Τεγεατικής καταγωγής που αποφοίτησαν το 2020 από το Λύκειο Τεγέας υπό την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα
  2. Δύο υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους πρώτο και δεύτερο από βαθμολογική άποψη (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου) μαθητές ή μαθήτριες Μαντινειακής καταγωγής που αποφοίτησαν το 2020 από τα Λύκεια της Επαρχίας Μαντινείας υπό την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα
  3. Μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές

Μηνιαίο ποσό που θα καταβάλλεται για τις υποτροφίες που προκηρύσσονται:

  • Για τις κατηγορίες υποτροφιών (1) και (2), σε 225€
  • Για την παραπάνω κατηγορία υποτροφιών (3), σε 320€, για φοίτηση σε Ιδρύματα του εσωτερικού και σε 400€ για φοίτηση σε Ιδρύματα του εξωτερικού

Οι σπουδές για όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποτροφιών θα πρέπει να γίνουν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας ή σε αναγνωρισμένο (από την αρμόδια ελληνική κρατική αρχή) ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Η υποτροφία θα χορηγείται για εννέα μήνες το χρόνο και για τα χρόνια φοίτησης που ορίζει, ο οργανισμός του κάθε τμήματος. 

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2103218048 και 2108656434