Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για προσλήψεις στη Κάρυστο

Προσόντα, προθεσμία

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας.
23/10/2020 | 14:34

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Καρύστου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.