Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 33 θέσεις στο δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Δικαιολογητικά, προσόντα

Την πρόσληψη 33 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
23/10/2020 | 13:51

Την πρόσληψη 33 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.         

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.