Επιχειρείν

ΔΕΗ: Πότε ξεκινά το Χειμερινό Νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο

Ποια η διάρκεια και πώς χορηγείται

Τιμολόγιο διπλής χρέωσης είναι το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο
22/10/2020 | 14:49

Τιμολόγιο διπλής χρέωσης είναι το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο Γ1Ν καθώς οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ωρου χρεώνονται με διαφορετικές τιμές.

Αυτές είναι:

  • η τιμή του Οικιακού Τιμολογίου Γ1 στις ώρες χρέωσης Ημέρας
  • η μειωμένη τιμή Νύχτας στις ώρες μειωμένης χρέωσης

Η εφαρμογή του Νυχτερινού Οικιακού Τιμολογίου για τη χειμερινή περίοδο αρχίζει από 1 Νοεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται 30 Απριλίου 2021.

Το ωράριο της Χειμερινής περιόδου:

  • 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών
  • 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο

Ποια η διαδικασία χορήγησης του:

Να επισκεφτείτε το αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, ώστε να:

  • Υποβάλετε σχετική αίτηση
  • Καταβάλετε 34€ ευρώ πλέον ΦΠΑ, που αποτελεί τη συμμετοχή σας στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ΔΕΔΔΗΕ.

Να επισκεφτείτε οποιοδήποτε Κατάστημά της ΔΕΗ, έχοντας μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, ώστε να υπογράψετε νέα Σύμβαση Προμήθειας στο όνομά σας.