Δημόσιο

3 συμβάσεις στην Περιφέρεια Θεσπρωτίας

Με οκτάμηνη διάρκεια απασχόλησης

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
14/12/2018 | 17:30

Στην πρόσληψη τριών υπαλλήλων κινείται η Περιφέρεια Θεσπρωτίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση απασχόλησης.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με διαδικασίες ΑΣΕΠ και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν όλα τα τυπικά  προσόντα πρόσληψης.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.