Ιδιωτικός τομέας

Βιότυπος: Εργασία για υποψηφίους πέντε ειδικοτήτων

Προσόντα και e-mail επικοινωνίας

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΤΥΠΟΣ Α.Ε. επιλέγει προσωπικό πέντε ειδικοτήτων.
22/10/2020 | 07:07

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΤΥΠΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992.

Είχε στόχο την δημιουργία ενός πρότυπου ιατρικού εργαστηριακού κέντρου για να εκτελούνται όλα τα είδη των εξετάσεων.

Αυτή τη φορά ενισχύεται με προσωπικό πέντε ειδικοτήτων.

Αναλυτικά ζητούνται:

  • Αιμολήπτες - Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων, εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα, γνώσεις στην αιμοληψία, ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης, καλή γνώση Αγγλικών
  • Ακτινοδιαγνώστες - Πτυχίο Ιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών
  • Μικροβιολόγοι/Βιοπαθολόγοι - Πτυχίο Ιατρικής, άριστη γνώση Αγγλικών, μεταπτυχιακό (επιθυμητό), υπευθυνότητα
  • Καρδιολόγοι - Πτυχίο Ιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό (επιθυμητό), εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών
  • Τεχνολόγοι Ακτινολογίας/Βοηθοί Ραδιολογίας Ακτινολογίας - Πτυχίο με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, επαγγελματισμός

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]