Δημόσιο

4 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Προθεσμία, αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ή να αανανεωθούν
14/12/2018 | 19:30

Με τέσσερις υπαλλήλους ενισχύεται η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Προσλαμβάνονται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εξουσιοδότηση, στην διεύθυνση του φορέα, έως την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.