Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 159 θέσεις εργασίας σε 12 δήμους της χώρας

Ειδικότητες, προσόντα

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.
21/10/2020 | 19:17

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ 12 Δήμοι της χώρας. 

Ζητούνται 159 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις: