Δημόσιο

Εργασία, τώρα, σε Οργανισμούς και Πανεπιστήμια

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα τρία Πανεπιστήμια και πέντε Οργανισμοί της χώρας.
21/10/2020 | 20:27

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα τρία Πανεπιστήμια και πέντε Οργανισμοί της χώρας.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Χαμόγελο του Παιδιού, στην ΆΡΣΙΣ, στον Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στα Παιδικά Χωριά SOS και στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό "Δήμητρα".

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Οργανισμοί

Χαμόγελο του Παιδιού

ΑΡΣΙΣ

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Παιδικά χωριά SOS

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"