Δημόσιο

ΑΣΕΠ: "Μπαράζ" νέων προσλήψεων στη ΔΕΗ (pdf)

Αφορά 25 περιοχές

Την πρόσληψη 87 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, η ΔΕΗ.
21/10/2020 | 14:28

Την πρόσληψη 87 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, η ΔΕΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.