Δημόσιο

31 θέσεις εργασίας σε οργανισμούς της χώρας (links)

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα πέντε οργανισμοί.
20/10/2020 | 16:43

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα πέντε οργανισμοί.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο Χαμόγελο του Παιδιού, στην ΆΡΣΙΣ, στον Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στα Παιδικά Χωριά SOS και στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό "Δήμητρα"

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • Κοινωνικοί Λειτουργοί
  • Λογιστές
  • Επόπτες Στέγασης
  • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
  • Υποστηρικτής Οργάνωσης Studio
  • Υποστηρικτής Διαχείρισης Social Media
  • Σύμβουλος Διοίκησης Επικοινωνίας
  • Σύμβουλος Τεχνολογίας & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  • Στέλεχος Διοργάνωσης Φεστιβάλ

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Χαμόγελο του Παιδιού

ΑΡΣΙΣ

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Παιδικά χωριά SOS

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"