Εκπαίδευση

Εξήντα άτομα στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» λειτουργεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
26/10/2020 | 07:10
Εξήντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού».
 
Κατευθύνσεις:
 1. Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου
 2. Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία, και Δογματική Θεολογία
 3. Λειτουργική-Αγιολογία

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σηµείωµα
 • Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
 • ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αντίτυπα δηµοσιευµάτων τους
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ
 • Επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 1.920 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107275823 και [email protected]