Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου: «Βιοϊατρική Μηχανική»

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Βιοϊατρική Μηχανική λειτουργεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
23/10/2020 | 07:25

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Βιοϊατρική Μηχανική.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με λόγους συμμετοχής και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.100 ευρώ

Αιτήσεις έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected] , τηλ. +357 25 002710