Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες συμβάσεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.
20/10/2020 | 13:26

Με οκτώ υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.