Δημόσιο

Θέσεις στον δήμο Πωγωνίου

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
13/12/2018 | 10:49

Διαδικασία πρόσληψης ενός υπαλλήλου, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ2/2018 του ΑΣΕΠ, προωθεί ο δήμος Πωγωνίου .

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών.

Για την ειδικότητα απαιτείται η κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας..

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.