Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
22/10/2020 | 07:44

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (προτεινόμενος τίτλος, γλώσσα, επιβλέπων)
  • Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση της διδακτορικής διατριβής
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 
  • Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων των μεταπτυχιακών σπουδών
  • Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτες 

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107277954 και [email protected]