Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Μέχρι πότε οι ενστάσεις για τους βρεφονηπιακούς

Όσα πρέπει να ξέρετε

Μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ενστάσεις
19/10/2020 | 12:09

Μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ενστάσεις για τις προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ και για να εξετασθεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολή παραβόλου 20ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Σημειώστε ότι, ο υποψήφιος θα πρέπει να αναγράφει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμία υποβολής των ενστάσεων.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.