Δημόσιο

Δήμος Αθηναίων: Αιτήσεις, τώρα, για 17 ειδικότητες (pdf)

Αφορούν 12μηνες συμβάσεις

Αφορούν 12μηνες συμβάσεις
19/10/2020 | 11:37

Την πρόσληψη 65 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Αθηναίων για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων».

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.