Δημόσιο

9 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 19 Δεκεμβρίου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη εννέα υπαλλήλων προωθεί, μέσω ΑΣΕΠ, η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

?>