Δημόσιο

18 προσλήψεις στον δήμο Καρδίτσας

Δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 μέχρι 65 χρονών
12/12/2018 | 14:29

Διαδικασία πρόσληψης 18 υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή ο δήμος Καρδίτσας.

Ειδικότερα, καλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προσληφθούν, προκειμένου να καλύψουν εποχικές ανάγκες στην περιοχή.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.