Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Δουλειά τώρα σε 11 φορείς

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.
16/10/2020 | 15:18

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε δήμους και στην Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 172 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

Ελληνική Αστυνομία