Εκπαίδευση

Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Παν/μιο Μακεδονίας

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
29/10/2020 | 20:28

Τo Tμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

Κατευθύνσεις:
  1. Λογιστική Φορολογία
  2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
  • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών (επιπέδου, τουλάχιστον, Β1)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις 
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 4.950 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310891693 και [email protected]