Δημόσιο

2 νέες θέσεις στον δήμο Αθηναίων με συμβάσεις έως το 2021

Προσόντα και δικαιολογητικά - Στο πλαίσιο προγράμματος

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Μαρτίου 2021.
12/12/2018 | 11:41

Διαδικασία πρόσληψης δύο νέων υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Αθηναίων.

Για τις θέσεις θα ισχύσουν κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών, με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος «Curing the Limbo».

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Δείτε ακόμη: 2 συμβάσεις στην Αθήνα με διάρκεια έως το 2021

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.