Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 164 θέσεις σε δήμους της χώρας (Πίνακας)

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
16/10/2020 | 07:05

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε 13 Δήμους της χώρας

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: