Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές σε 16 γνωστικά πεδία

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει 16 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.
18/10/2020 | 07:26

Θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτοτρική διατριβή προσφέρει το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προτεινόμενα γνωστικά πεδία:

 • Αειφόρος ανάπτυξη, κυκλική οικονομία και Industry 4.0 στον κλάδο ξύλου – επίπλου (Επίκουρος Καθηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία)
 • Ευκαιρίες και απειλές αναδυόμενων μοντέλων κυκλικής οικονομίας στην μετα-COVID εποχή (Επίκουρος Καθηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία)
 • Ανάπτυξη Μοντέλου αλυσιδωτής χρήσης των προϊόντων Ξύλου στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας  (Επίκουρος Καθηγητής: Τρίγκας Μάριος)
 • Δυνατότητα δημιουργίας και συμβολής Δασικών ενεργειακών κοινοτήτων στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της κυκλικής βιοοικομίας (Επίκουρος Καθηγητής: Τρίγκας Μάριος)
 • Οργανωσιακή απόδοση και συμπεριφορά επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου (Καθηγητής Ασπρίδης Γεώργιος)
 • Πράσινο Μάρκετινγκ (Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης).
 • Κοστολόγηση δασικών προϊόντων (Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης).
 • Ευφυής Προσαρμογή Εσωτερικών Χώρων με χρήση Τεχνολογιών 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Αναπλ. Καθηγητής Καραγεώργος Αντώνιος)
 • Βελτίωση Οικοτουριστικής Εμπειρίας με χρήση Τεχνολογιών Μικτής Πραγματικότητας (Αναπλ. Καθηγητής Καραγεώργος Αντώνιος)
 • Ξύλινα χρηστικά έπιπλα στην εκπαίδευση ως μέσω μετριασμού των πανδημιών  (Καθηγητής Νταλός Γεώργιος)
 • Μελέτη Ξύλινων Συνδεσμολογιών (Καθηγητής Καραστεργίου Σωτήριος)
 • Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση κοπής/χάραξης με laser προηγμένων υλικών για χρήση στην βιομηχανία επίπλων (Καθηγητής Κεχαγιάς Ιωάννης)
 • Λιβαδικός πολιτισμός (Καθηγητής Βραχνάκης Μιχαήλ)
 • Επιδράσεις πρακτικών εκτατικής κτηνοτροφίας στην ορνιθοπανίδα των λιβαδικών οικοσυστημάτων σε προστατευόμενες περιοχές (Αναπλ. Καθηγητής Καζόγλου Ιωάννης).
 • Περιβαλλοντικό αποτύπωμα ορεινού οδικού δικτύου (Επίκουρος Καθηγητής Παπαγεωργίου Γρηγόριος)
 • Διαχρονική απόκριση οδοστρώματος δασικών δρόμων  (Επίκουρος Καθηγητής Παπαγεωργίου Γρηγόριος)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, όπου αναπτύσσεται η πρόταση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επικυρωμένο
 • Πιστοποιητικά αναλυτικών βαθμολογιών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον B2
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Σημειώνεται ότι ο φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Β. Γρίβα 11-13, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ, με την ένδειξη: «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής».

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο: g-fwsd@uth.gr

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2441064730, 2441064750 και 2441064732