Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: 10 θέσεις στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
22/10/2020 | 07:34

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικα αντικείμενα:

 • 1 θέση - «Οικονομική Μεγέθυνση» 
 • 1 θέση - «Αποδοτικότητα και Οικονομία»
 • 1 θέση - «Οργανωσιακή Συμπεριφορά με έμφαση στην Ηγεσία»
 • 2 θέσεις - «Μακροοικονομία-Νομισματικά» 
 • 1 θέση - «Εξόρυξη πληροφορίας από οικονομικά δεδομένα»
 • 1 θέση - «Μηχανική μάθηση από οικονομικά δεδομένα» 
 • 1 θέση - «Ποσοτική Ανάλυση Λειτουργιών Logistics και αλυσίδας εφοδιασμού»
 • 1 θέση - «Ποσοτική Ανάλυση Αλυσίδων Εφοδιασμού Κλειστού Βρόχου (Closed Loop Supply Chains)»
 • 1 θέση - «Ελεγκτική» 

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αποδεικτικά ερευνητικής, διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Ένα κείμενο 500 λέξεων με ερευνητικά ενδιαφέροντα

Αιτήσεις έως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected]