Δημόσιο

Βοήθεια στο Σπίτι: Παράταση συμβάσεων εργασίας

Όλες οι λεπτομέρειες

Όλες οι λεπτομέρειες
15/10/2020 | 14:31

Παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις.

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος, καθώς λήγουν οι συμβάσεις των ήδη απασχολούμενων, έως και τις 31/12/2020.

Το υπουργείο αιτιολογώντας την απόφαση, σημειώνει ότι οι θέσεις δεν πρέπει να μείνουν κενές έως και την ολοκλήρωση της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ για 2.909 μόνιμες προσλήψεις.

Με τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους οικείους ΟΤΑ ή τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Δείτε το έγγραφο: