Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Μουσικών Σπουδών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει οκτώ θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.
19/10/2020 | 07:40

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής με ελάχιστο βαθμό 8
 • Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης, κατά προτίμηση σε συγγενές γνωστικό αντικείμενο
 • Αναλυτικές βαθμολογίες
 • Υπόμνημα 1.000 λέξεων με ερευνητικά ενδιαφέροντα και λόγους συμμετοχής
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Τίτλος της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής
 • Ερευνητική πρόταση
 • Δείγμα εργασίας
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικών

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο secr@music.uoa.gr.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107277894 και secr@music.uoa.gr