Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 26 νέες συμβάσεις στην Παλλήνη

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.
15/10/2020 | 14:15

Με 26 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Παλλήνης.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.