Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές σε 22 θεματικά πεδία

Θέσεις στο τμήμα Φυσικής - Προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Φυσικής, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
15/10/2020 | 07:28

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Φυσικής, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Θεματικά πεδία:

 • Υπολογιστικός Σχεδιασμός υβριδικών οργανικών-ανόργανων μη γραμμικών οπτικών υλικών (Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Αβραμόπουλος)
 • Θεωρητική μελέτη και Προσομοίωση Οπτικών Ιδιοτήτων Μοριακών Υλικών ελεγχόμενων από το φως. (Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Αβραμόπουλος)
 • Πρόβλεψη Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Μοριακών Υλικών με Μεθόδους Μηχανικής Μάθησης. (Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Αβραμόπουλος)
 • Υπολογιστικός Σχεδιασμός Λειτουργικών Παραγώγων του Γραφενίου για εφαρμογές στη φωτονική. (Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Αβραμόπουλος)
 • Διδακτική της Φυσικής και ΤΠΕ στην διδασκαλία της Φυσικής (Καθηγητής Διονύσιος Βαβουγυιός)
 • Διδακτική της Φυσικής και ΤΠΕ στην διδασκαλία της Φυσικής σε άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Καθηγητής Διονύσιος Βαβουγυιός)
 • Σχεδίαση μοριακών ηλεκτρονικών διατάξεων (π.χ. φώτοδιακόπτες, μοριακοί αγωγοί και μοριακά σύρματα.) (Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Αβραμόπουλος)
 • Μεταϋλικά στην περιοχή των μικροκυμάτων/mm-κυμάτων (Επικ. Καθηγητής Γεώργιος Βελντές)
 • Πλάσμα και μεταϋλικά (Plasma metamaterials) (Επικ. Καθηγητής Γεώργιος Βελντές)
 • Επικοινωνίες βαθέως διαστήματος (deep space communications) (Επικ. Καθηγητής Γεώργιος Βελντές)
 • Ανάπτυξη-χαρακτηρισμός-λειτουργικότητα σύνθετων νανοδιηλεκτρικών υλικών (Καθηγητής Αθανάσιος Καναπίτσας)
 • Μελέτη σχέσης δομής - ιδιοτήτων και λειτουργική απόκριση πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών (Καθηγητής Αθανάσιος Καναπίτσας)
 • Εφαρμογές Μεθόδων Μηχανικής Μάθησης σε προσομοιώσεις υλικών με μεθόδους μοριακής δυναμικής (Καθηγητής Θεόδωρος Καρακασίδης)
 • Προσομοίωση διαδικασιών καθαρισμού νερού σε πολλαπλές κλίμακες (Καθηγητής Θεόδωρος Καρακασίδης)
 • Προσομοίωση διάδοσης ρωγμών σε υλικά με μεθόδους πολλαπλών κλιμάκων. (Καθηγητής Θεόδωρος Καρακασίδης)
 • Πολύπλοκα Δίκτυα και Εξόρυξη Δεδομένων με εφαρμογές στη Φυσική (Καθηγητής Θεόδωρος Καρακασίδης)
 • Ανίχνευση και πρόβλεψη συμβάντων με προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών και μηχανική μάθηση εφαρμογές σε φυσικά ή/και οικονομικά δεδομένα. (Καθηγητής Θεόδωρος Καρακασίδης)
 • Κβαντική θεωρία πεδίου σε πεπερασμένη (μη μηδενική) θερμοκρασία (Quantum field theory at finite (non zero) temperature ή αλλιώς και Thermal Field Theory) (Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Πετρόπουλος)
 • Μετατροπές φάσης στις θεωρίες βαθμίδας και στην κοσμολογία (Phase transitions in gauge theories and cosmology) (Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Πετρόπουλος)
 • Στατιστική μηχανική και η φυσική των συστημάτων πολλών σωματιδίων (Statistical mechanics and the physics of manyparticle model systems) (Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Πετρόπουλος)
 • Αισθητήρες οπτικών ινών (Επίκ. Καθηγητής Χρήστος Σίμος)
 • Μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων σύνθετων υλικών (Καθηγητής Χρήστος Τσώνος)

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 35100 Λαμία, με την ένδειξη: «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής», ενώ τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να αποσταλούν στο [email protected].

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2231060139 και [email protected]