Δημόσιο

29 νέες προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
13/10/2020 | 19:13

Την πρόσληψη 29 υπαλλήλων προωθεί το Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.