Υποτροφίες & Πρακτική

Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Χημικών Μηχανικών

Γνωστικές περιοχές, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.
15/10/2020 | 16:07

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικές περιοχές:

 1. Προσομοίωση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση διεργασιών παραγωγής κεραμικών προϊόντων. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων των διεργασιών ξήρανσης και εφαρμογή τους σε πραγματική βιομηχανική διεργασία. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των διεργασιών με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειες. Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Γεωργιάδης, [email protected]
 2. Μαθηματική μοντελοποίηση, προσομοίωση και σχεδιασμός διεργασιών μεμβρανών για την αναβάθμιση του βιοαερίου με ταυτόχρονη ανάκτηση του διοξειδίου του άνθρακα. Επιβλέπων: Καθηγητής Ε. Κικκινίδης, [email protected]
 3. Πειραματική ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση πορωδών μεμβρανών για τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα από απαέρια βιομηχανικών μονάδων. Επιβλέπων: Καθηγητής Ε. Κικκινίδης, [email protected]
 4. Μελέτη της επίδρασης της επεξεργασίας και του χρόνου αποθήκευσης στις ρεολογικές και φυσικοχημικές ιδιότητες πουρέδων ή/και συμπυκνωμένων χυμών φρούτων. Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Βαρελτζής, [email protected]

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 2. Αντίγραφο πτυχίου(με τον ακριβή βαθμό)
 3. ιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών)
 4. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 5. Δύο συστατικές επιστολές
 6. Βιογραφικό σημείωμα
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Αιτήσεις έως την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310996158 και [email protected]