Εκπαίδευση

Τριάντα πέντε άτομα στο τμήμα Ιατρικής

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει 35 θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο σχετίζεται με την Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία.
14/10/2020 | 07:32
Τριάντα πέντε θέσεις «ανοίγει» το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 
Το Τμήμα Ιατρικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων:

 • Ιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Βιολογίας
 • Βιο-Τεχνολογίας
 • Φαρμακευτικής
 • Νοσηλευτικής
 • εργαζόμενοι στους τομείς της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας και των Οικονομικών της Υγείας

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας
 • Αποδεικτικά έγγραφα για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Ευέλικτη, μικτή μορφή - Συνδυασμός φυσικής και διαδικτυακής παρουσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Απαιτούνται μόνον τρεις εβδομάδες φυσικής παρουσίας (μία εβδομάδα τον Φεβρουάριο, μία τον Απρίλιο και μία τον Ιούνιο), ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ευελιξία.

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 5.000 ευρώ

Αιτήσεις έως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected] και 2310999333