Εκπαίδευση

40 θέσεις στο πρόγραμμα «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής»

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει 40 θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής.
16/10/2020 | 19:52

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Γενικό Τμήμα οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων: Αυτοματισμού, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Τεχνολογίας Αεροσκαφών, Πληροφορικής, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Φυσικής, Μαθηματικών.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  •  Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 2.600 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2228099673 και [email protected]