Δημόσιο

4 θέσεις στην Λέσβο

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 17 Δεκεμβρίου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
10/12/2018 | 14:27

Στην πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προχωρά το Μουσείο  Φυσικής Ιστορίας  Απολιθωμένου  Δάσους Λέσβου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώποως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του φορέα, έως την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου.

Οι ππροσληφθέντες πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ (όπου αυτά απαιτούνται), προκειμένου να διοριστούν.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα των ειδικοτήτων.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας (μαζί και η αίτηση).