Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για φοιτητές Ιατρικών Σχολών

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Ίδρυμα Υποτροφιών για την Εκπαίδευση Χριστίνας και Ιωάννη Ανάγνος χορηγεί υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές των Ιατρικών Σχολών.
21/10/2020 | 07:39

Το Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνει την χορήγηση δύο υποτροφιών του Ιδρύματος Υποτροφιών για την Εκπαίδευση Χριστίνας και Ιωάννη Ανάγνος.

Αφορούν πρωτοετείς φοιτητές των Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα.

Οι άνω υποτροφίες θα δοθούν πρωτίστως σε φοιτητές  που κατάγονται από το νομό Ευρυτανίας, άλλως από τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση εγγραφής στην Ιατρική Σχολή
  • Πιστοποιητικό με βαθμολογία εισαγωγής
  • Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
  • Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού γονέων
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103640143