Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 14 συμβάσεις στην ΔΕΥΑ

Προσόντα, δικαιολογητικά

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.
12/10/2020 | 13:29

Την πρόσληψη 14 υπαλλήλων προωθεί η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. 

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.