Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Θεματικές περιοχές, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων προκηρύσσει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
16/10/2020 | 19:18

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Θεματικές περιοχές:

 • Υπολογιστική νοημοσύνη και αυτόματος έλεγχος
 • Πολυλειτουργικά υλικά
 • Μηχανική ινωδών υλικών 
 • Τεχνολογία και κοινωνία    
 • Σχεδίαση χιλιοστομετρικών (mmW) κυκλωμάτων, κατάλληλων για τα ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς (2 θέσεις)
 • Υπολογιστική όραση, επεξεργασία εικόνας, αναγνώριση προτύπων (Computer Vision & Pattern Recognition)  
 • Εκτυπωμένα ηλεκτρονικά συστήματα
 • Εκτίμηση Λειτουργικής Κατάστασης Εξοπλισμού Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης 
 • Επικοινωνίες MIMO σε περιοχή συχνοτήτων HF  
 • Μικροκυματικές κεραίες υψηλής ισχύος     
 • Ομόσπονδη, πολυπρακτορική, βαθιά και ενισχυμένη μάθηση / Federated, Multi-agent, deep reinforcement learning  
 • Μηχανική μάθηση, με ενεργή ανθρώπινη συμμετοχή / Human-in-the-Loop Machine Learning   
 • Μετρολογία νανοδιαστάσεων  
 • Μοντελοποίηση/Προσομοίωση κυκλωμάτων με δομές νανοδιαστάσεων    
 • Μικροηλεκτρονική σχεδίαση VLSI        
 • Μελέτη σημάτων από βιολογικά συστήματα υπό την οπτική της θεωρίας πολύπλοκων συστημάτων  
 • Analysis of the financial markets using methods of complexity theory and machine learning techniques        
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από RDF (Refuse-Derived Fuel) μέσω πυρόλυσης    
 • Φράγματα Οπτικών Ινών (Fiber Bragg Gratings): Aνάλυση, κατασκευή, συστήματα ανάγνωσης και εφαρμογές σε οπτικά δίκτυα και συστήματα αισθητήρων  
 • Ηλεκτρικά Ρεύματα Διεγειρόμενα από Μηχανική Καταπόνηση (PSC) και Ακουστικές Εκπομπές για τη διερεύνηση της δομικής ακεραιότητας υλικών και δομών
 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων και μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης   

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν: 

 1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (προτεινόμενος τίτλος, επιστημονική πρόταση και προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, προτεινόμενη γλώσσα)
 2. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφο πτυχίου
 5. Αναλυτική βαθμολογία του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
 7. Δύο έως τρεις συστατικές επιστολές

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2105381225 και [email protected]