Εκπαίδευση

Ανοικτό Παν/μιο Κύπρου: «Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική»

Εξ' αποστάσεως σπουδές - Δίδακτρα, προθεσμία

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική».
20/10/2020 | 17:44

Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική».

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαπενταετίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οργανώνει υψηλών προδιαγραφών προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα σε μεγάλο εύρος επιστημονικών αντικειμένων με προσιτά δίδακτρα, ευέλικτη οικονομική πολιτική και υποτροφίες.
 
Όλα τα προγράμματα έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα, παρέχουν πολύπλευρη ακαδημαϊκή γνώση, καλλιεργούν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες και έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
 
Το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΑΠΚΥ είναι οι σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες μάθησης και η ευέλικτη εξ αποστάσεως μεθοδολογία σπουδών που επιτρέπει σε κάθε πολίτη από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό να αποκτήσει, από τον προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών.

Τύπος Φοίτησης: Εξ' αποστάσεως

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 6.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 35722411651, [email protected], 35722411600 και [email protected]