Εκπαίδευση

Σαράντα άτομα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
14/10/2020 | 16:00

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα έτη με ακριβή μέσο όρο ή παράρτημα διπλώματος
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 5.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310891530 και [email protected]