Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Νεοελληνική Φιλολογία.
14/10/2020 | 17:48
Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Νεοελληνική Φιλολογία.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν: 
  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών
  • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 24 μήνες
Δίδακτρα: 5.125 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 35722893870, 35722893880