Εκπαίδευση

Εννέα άτομα στο τμήμα Φυσικής

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φυσική λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
15/10/2020 | 07:22

Εννέα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Φυσικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φυσική.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών
  • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 24 μήνες
Δίδακτρα: 5.125 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 35722892820 και [email protected]