Εκπαίδευση

Οκτώ θέσεις στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Συγκριτική Παιδαγωγική λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
13/10/2020 | 15:05
Οκτώ θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Συγκριτική Παιδαγωγική.
 
Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση σχετικά με τα επιστημονικά και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές Πανεπιστημίου ή ερευνητικών Ιδρυμάτων
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: 5.125 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 35722892940, 35722892941, 35722892942, [email protected][email protected] και [email protected]